top of page

REMA

1. Què és el projecte REMA?

El projecte REMA és una iniciativa que consisteix en la socialització i la reutilització dels llibres de text dels nostres fills, i de l’escola. Any rere any, l’AFA i l’escola duem a terme aquesta iniciativa. Socialitzar els llibres implica compartir la despesa de la compra dels llibres entre totes les famílies de l'escola, i reutilitzar-los durant uns quants anys. Així, els llibres ja no són de l'alumne, sinó que són de l'escola.

2. Com funciona?

L'alumne fa servir els llibres de text durant tot el curs i en té cura. I en acabar el curs, els retorna a l'escola perquè siguin reutilitzats el curs següent per un altre alumne. A la nostra escola ja fa una pila d’anys que els llibres passen d'un curs a l'altre. Des de primer fins a sisè.

3. Els llibres no es renoven mai?

Sí, que es renoven, és clar. Quan cal canviar els llibres perquè s'han fet vells o perquè s’ha modificat el currículum, la mateixa AFA s’encarrega de comprar-los i els reposa perquè es facin servir durant uns quants anys per altres alumnes.

4. Quins objectius i avantatges té?

El projecte REMA comporta diversos objectius i avantatges.

Educatius: Es fomenten actituds i valors recollits en el projecte educatiu de l’escola, com ara la reducció del consum, el respecte pel medi ambient, la solidaritat entre companys, saber compartir, respectar i responsabilitzar-se dels materials –llibres– comunitaris.

Econòmics: Les famílies en resulten beneficiades econòmicament, ja que el cost de reposició dels llibres es reparteix entre totes les famílies al llarg de tota l'etapa escolar. A més, el projecte REMA ens permet que l'escola rebi subvencions de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament del Masnou, que suposen un abaratiment del cost dels llibres. Així, totes les famílies en sortim beneficiades.

5. Hi participen tots els alumnes?

Totes les famílies amb fills a l'Escola Marinada tenen dret a participar i participen en el projecte de socialització. L’única condició és ser socis de l’AFA i participar en el projecte des del moment d’incorporar-se a l’escola. Per contra, aquells qui no s'hi apuntin hauran de comprar-se tots els llibres i no podran fer servir els de l'escola. Per a ser soci de l’AFA cal abonar una quota familiar (curs 2017-18: 20€), que es carrega al rebut de juliol del fill més petit, conjuntament amb la quota REMA.

6. Quin material se socialitza?

Només el material reutilitzable: llibres de text, diccionaris, atles, llibres de lectura... No inclou ni els quaderns de treball ni el material fungible.

7. Quant costa?

Tots els alumnes de l’escola pagaran una quota que permetrà comprar el material reutilitzable i la reposició dels exemplars que calgui renovar.

Les quotes dels cicles infanti i inicial seran inferiors a les dels cicles mitjà i superior, ja que hi ha més llibres socialitzables.

Quotes previstes per al curs 2017-18, per cicles:

Infantil: 4€ / Inicial: 50€ / Mitjà: 80€ / Superior: 100€

Aquestes quotes representen un estalvi considerable respecte al PVP dels llibres. Les quotes es revisen anualment.

bottom of page